„Nu există momente de bucurie mai mare pentru un profesor decât acelea când un fost student îi scrie sau il vizitează pentru a-i spune că multe dintre reușitele lui se datorează, in special, celor învățate și dobândite la orele sale”. Recunosc valoarea de adevăr a acestor cuvinte acum, când trăiesc acestea, fiind la rându-mi dascăl. Din aceste motive, și pentru c㠄genele le primim de la părinții noștri biologici, iar memele de la cei spirituali”, răspund cu mare bucurie apelului părintelui meu spiritual, d-l prof. Liviu Dragomirescu.

 

Totuși, un astfel de răspuns nu este ușor de dat. Mi s-a cerut o listă a lucrărilor care i se datorează. Și nu a fost nevoie să mă gândesc prea mult – toate lucrările mele îndeplinesc această condiție. Prima a fost proiectul de licență, îndrumat de d-l profesor, iar restul carierei mele a fost influențată de șansa pe care mi-a oferit-o d-l profesor de a studia în detaliu biostatistica în Statele Unite. Ca atare, tot ceea ce am scris ulterior i se datorează. Această listă, actualizată periodic, este accesibilă la adresele (atenție, s-ar putea ca unele să nu funcționeze pe anumite calculatoare):

 

http://environmetrics.ro/CV/Publicatii.pdf

http://www.environmetrics.ro/CV/Publicatii.pdf

http://a-petrisor.110mb.com/CV/Publicatii.pdf

 

 

Dacă ar fi să elimin unele, aș scoate în primul rând acele capitole din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului care nu se referă la demografie, apoi și alte lucrări din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, dar foarte puține, pentru că în fiecare se regăsește câte ceva din ce am învățat de la d-l profesor – dacă nu metodologia de analiză a datelor, atunci aplicarea unei gândiri cantitative și/sau acea rigurozitate în redactarea lucrării referitoare la decelarea contribuției științifice originale și precizarea cu exactitate a ceea ce aparține altora.

 

Multe din lucrările menționate sunt disponibile pe aceeași pagină, sub formă integrală la

http://environmetrics.ro/Index/Papers.html

http://www.environmetrics.ro/Index/Papers.html

http://a-petrisor.110mb.com/Index/Papers.html

 

sau în rezumat, la:

http://environmetrics.ro/Index/Abstracts.html

http://www.environmetrics.ro/Index/Abstracts.html

http://a-petrisor.110mb.com/Index/Abstracts.html

 

 

Din listă cred că ar trebui să subliniez în mod deosebit contribuțiile rezultate din colaborarea directă cu d-l profesor, prezentate în continuare, în care am specificat și influența d-lui (font rosu). La ele ar trebui să adaug și pe cele influențate direct de gândirea d-lui profesor, pe care le-am citat în mod corespunzător, dar cred că am ilustrat deja afirmația cu care voi închide acest comentariu: sunt un produs marca Liviu G. Dragomirescu și sunt mândru de aceasta, sperând ca și cel care m-a format să fie mândru de mine.

I. Publicații

A. Publicații reprezentative

a) Teze și dizertații

T1)          „Modele de dezvoltare durabilă a orașelor”, Petrișor AI, proiect de licență, Catedra de Ecologie Sistemică și Managementul Mediului, Facultatea de Biologie, Universitatea București, București, România, iulie 1997, 133 pag. [realizată sub îndrumarea d-lui prof.]

Citare:                   "Aspecte privind planurile de dezvoltare durabilă a județului românesc", lucrare de diplomă în geografie, Iași, 2007, 165 pag.

b) Cărți și capitole de cărți

I. Cărți

Ca1)      „Elemente de ecologie numerică și modelare”, Dragomirescu L, Petrișor AI, 189 pag., Editura Ars Docendi - Universitatea din București, București, România, noiembrie 2009, ISBN 978-973-558-457-3 [sinteză a colaborărilor cu d-l prof.]

Citare:                   „Compararea celor mai utilizați indici de diversitate specifică”, Lazăr I.-A., Lucrare de licență, Specializarea ecologie și protecția mediului, Universitatea București, 49 pag., 2010

c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate

I. Articole/studii publicate în reviste de circulație internațională cotate ISI

Ris1)    „Clustering of approaches to microbiological image enhancement and classification based on Buser & Baroni-Urbani's algorithm and Dragomirescu's homogeneity”, Petrișor AI, Dragomirescu L, Decho AW, Journal of Control Engineering and Applied Informatics, 2010, vol. 12, nr. 1, pag. 21-29, rezumatul disponibil la http://www.ceai.srait.ro/index.php/ceai/article/view/848 și articolul integral la http://www.ceai.srait.ro/index.php/ceai/article/viewFile/848/682

[aplicare a metodei originale a d-lui prof., sub îndrumarea d-lui, la problematica tezei de doctorat]

Ris2)    „The DAC statistic: properties and use in detection of clusters”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series A: Applied Mathematics and Physics, 2006, vol. 68, nr. 2, pag. 19-34, rezumatul disponibil la http://www.scientificbulletin.upb.ro/Arhiva_2006/Seria-A/Nr2-2006.pdf

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Ris3)    „Using a Quick-Basic Application Based on the DAC Statistic to Detect Spatial Clusters”, Petrișor AI, Dragomirescu L, Drane JW, Jackson KL, Cowen D, Journal of Control Engineering and Applied Informatics, 2002, vol. 4, nr. 1, pag. 55-64, rezumatul disponibil la http://www.ceai.srait.ro/index.php/ceai/article/view/86

și articolul integral la http://www.ceai.srait.ro/index.php/ceai/article/viewFile/86/46

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

II. Articole/studii publicate în reviste  de circulație internațională indexate în baze de date specifice domeniului

Rio1)    „Subject-Level Trend Analysis in Clinical Trials”, Petrișor AI, Dragomirescu L, Panaite C., Scafa-Udriște A, Rusu-Burg A, Journal of Applied Quantitative Methods, 2010, vol. 5(1), pag. 152-158, rezumatul disponibil la http://www.jaqm.ro/issues/volume-5,issue-1/13_petrisor.php și articolul integral la http://www.jaqm.ro/issues/volume-5,issue-1/pdfs/petrisor_dragomirescu_panaite_udriste_burg.pdf

 [născută din colaborarea la un proiect de cercetare coordonat de d-l profesor]

d) Studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale

 I. Articole publicate integral

Via1)    „A Computer-Based Application to Detect Spatial Clusters Using the DAC Statistic”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, Jackson K, Healthcare Telematics Support in Transition Countries. Proceedings of MIE 2001 Special Topic Conference, Bucharest, June 7-9, 2001, editori: Mihălaș GI, Engelbrecht R., Băzăvan M., Hofdijk J, Naszlady A., Publishing House EUROBIT Timișoara, 2002, pag. 138-141 (ISBN 973-8181-91-7)

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Via2)    „Spatial Statistics: The DAC Statistics”, Petrișor AI, Drane JW, Jackson K, Dragomirescu L, 2002 Proceedings of the Section on Statistics and the Environment, American Statistical Association, pag. 2683-2686 (ISSN 1093-1880)

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Via3)    „Using Kriging and the DAC Statistic to Predict Low Birthweight Clusters in Spartanburg County, SC”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, 2002 Proceedings of the Section on Statistics and the Environment, American Statistical Association, pag. 2687-2691 (ISSN 1093-1880)

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Citare:                   "Clustering techniques with special emphasis to document clustering: a state-of-the-art report", Suman A., raport elaborat în vederea obținerii titlului de Associate in Documentation and Information Science, 2008, Indian Statistical Institute, Bangalore, 179 pag. - pag. 173

II. Rezumate publicate

Vib1)    „Examining the Reliability of the DAC Statistic in Detecting Spatial Clusters and its Relationship with the Survivorship Function”, Drane JW, Petrișor AI, Dragomirescu L, Conference Program. International Conference on Reliability and Survival Analysis 2003 (ICRSA 2003), 2003, pag. 63, disponibil la http://www.stat.sc.edu/~pena/ICRSAWebsite/icrsa2003abstractbook.pdf

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Vib2)    „Imputing Nonresponses to Mail-back Questionnaires: All Questions Have Polychotomous Responses”, Drane JW, Petrișor AI, Dragomirescu L, Proceedings of The 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, MEDINF ’2003, Craiova, Romania, 9-11 October 2003, vol. 5, sup. 3, pag. 148-149 (ISSN 1454-6876)

[colaborare cu d-l profesor și îndrumătorul de la masterat]

Vib3)    „A Quick Screen for Counties with High Incidence of Cancer”, Drane JW, Petrișor AI, Dragomirescu L, Proceedings of The 1st MEDINF International Conference on Medical Informatics & Engineering, MEDINF ’2003, Craiova, Romania, 9-11 October 2003, vol. 5, sup. 3, pag. 150-151 (ISSN 1454-6876)

[colaborare cu d-l profesor și îndrumătorul de la masterat]

Vib4)    „Using Kriging and the DAC Statistic to Predict Low Birthweight Clusters in Spartanburg County, SC”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, Summaries of Papers Presented at the 2002 Joint Statistical Meetings in New York, NY, US, August 11-15, 2002, American Statistical Association, 2002, pag. 295, disponibil la http://www.amstat.org/meetings/JSM/2002/onlineprogram/index.cfm?fuseaction=abstract_details&abstractid=300564

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Vib5)    „A Computer-Based Application to Detect Spatial Clusters Using the DAC Statistic”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, Jackson K, Medical Informatics Europe Special Topic Conference „Healthcare Telematics Support in Transition Countries”. Abstracts, 2001, pag. 63

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Vib6)    „Spatial Statistics: The DAC Statistics”, Petrișor AI, Drane JW, Jackson K, Dragomirescu L, Summaries of Papers Presented at the 2001 Joint Statistical Meetings in Atlanta, GA, SUA, August 5-9, 2001, American Statistical Association, 2001, pag. 159, disponibil la http://www.amstat.org/meetings/JSM/2001/index.cfm?fuseaction=abstract_details&abstractid=300474

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Vib7)    „Review of the DAC Statistics”, Petrișor AI, Drane JW, Jackson K, Dragomirescu L, Bulletin of the South Carolina Academy of Science, 2001, vol. LXIII, pag. 94-95 (ISSN 0096-414X)

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

II. Prezentări orale

A. Prezentări în conferințe

a) Postere prezentate în conferințe

Ea1)      „A Quick Screen for Counties with High Incidence of Cancer”, Drane JW, Petrișor AI, Dragomirescu L, prima conferință internațională de informatică și inginerie medicală MEDINF, Craiova, România, 9-11 octombrie 2003

[colaborare cu d-l profesor și îndrumătorul de la masterat]

Ea2)      „Imputing Nonresponses to Mail-back Questionnaires: All Questions Have Polychotomous Responses”, Drane JW, Petrișor AI, Dragomirescu L, prima conferință internațională de informatică și inginerie medicală MEDINF, Craiova, România, 9-11 octombrie 2003

[colaborare cu d-l profesor și îndrumătorul de la masterat]

Ea3)      „Examining the Reliability of the DAC Statistic in Detecting Spatial Clusters and its Relationship with the Survivorship Function”, Drane JW, Petrișor AI, Dragomirescu L, „International Conference on Reliability and Survival Analysis”, Columbia, Carolina de sud, SUA, 23 mai 2003

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

b) Prezentări orale în conferințe

Eb1)      „Using Kriging and the DAC Statistic to Predict Low Birthweight Clusters in Spartanburg County, SC”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, Joint Statistical Meetings, New York, New York, SUA, 14 august 2002

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Eb2)      „Spatial Statistics: The DAC Statistics”, Petrișor AI, Drane JW, Jackson K, Dragomirescu L, prezentat în cadrul Joint Statistical Meetings, Atlanta, Georgia, 5-9 august, 2001

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Eb3)      „A Computer-Based Application to Detect Spatial Clusters Using the DAC Statistic”, Petrișor AI, Drane JW, Dragomirescu L, Jackson K, prezentat în Medical Infobahn for Europe Special Topic Conference „Healthcare Telematics Support in Transition Countries”, București, România, 8 iunie 2001

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

Eb4)      „Detecting Spatial Clusters Using the DAC Statistics”, Petrișor AI, Drane JW, Jackson K, Dragomirescu L, cea de-a 31-a întruniri anuale a Filialei din Carolina de sud a Asociației Americane de Statistică, Swearingen Engineering Center, Columbia, Carolina de sud, SUA, 27 aprilie 2001

[aplicare a unuia dintre programele BASIC scrise împreună cu d-l profesor la problematica dizertației de masterat]

 

Dr. ecolog-urbanist, drd. în geografie Alexandru-Ionuț PETRIȘOR

Lector, Catedra de Proiectare Urbană și Peisagistică, Facultatea de Urbanism și Peisagistică, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, http://www.iaim.ro/

Director Științific Urbanism și Dezvoltare Teritorială și cercetător științific asociat, gradul al III-lea, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, București, http://www.incdurban.ro/

Pagina personală: http://www.environmetrics.ro/ (alternativ http://environmetrics.ro/ și http://a-petrisor.110mb.com/)