Liviu Dragomirescu

 

 

 

 

Lucrări practice

de

 biostatistică

 

Ediţia a III-a

revăzută şi adăugită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedic această ediţie familiei mele care a cedat cu generozitate o parte semnificativă a contribuţiei mele sentimentale şi materiale în favoarea studenţilor.

 

 

 

AgroTehnica

 

Ediţia I – 1999, Editura Ars Docendi

Ediţia a II-a – 2000, Editura Ars Docendi

Ediţia a III-a revăzută şi adăugită - 2003

 

Orice reproducere totală sau parţială făcută fără avizul scris al autorului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Legii 8/1996.

 

Editor: Dan Holban

 

Procesare computerizată: Agrotehnica

Copertă: Mihaela Ion după o idee a lui Grigore Moisil

 

© AgroTehnica

Bucureşti 2003

Tel.: 021-327 7009

Fax.: 021-326 1908

office@agrotehnica.ro

www.agrotehnica.ro

www.editor.ro

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

DRAGOMIRESCU, LIVIU

     Lucrări practice de biostatistică

     Liviu Dragomirescu – Bucureşti: Agrotehnica, 2003

     ISBN 973-86327-2-2

 

 

Bun de tipar: 28. 11. 2003


CUPRINS

 

Prefaţă la ediţia a III-a............................................................................................................ vii

Instrucţiuni de utilizare ........................................................................................................ xiv

Prefaţă la ediţia a II-a............................................................................................................ xvi

Prefaţă la ediţia I xviii

Lp 0                        ..................................................................................................................... 1

      Partea I Introducere  şi  concepte  statistice  de bază

      Capitolul 1. Introducere

      Capitolul 2. Concepte statistice de bază

Lp 1                        ..................................................................................................................... 7

      Partea a II-a Introducere   în   statistica   descriptivă

      Capitolul 3. Statistică descriptivă univariată

             3. 1.   Sinteza grafică univariată

Lp 2                        ................................................................................................................... 27

             3. 2.   Sinteza numerică univariată

             3. 4.   Alţi indicatori de localizare

Lp 3                        ................................................................................................................... 41

             3. 5.   Indicatori de împrăştiere

             3. 6.   Formule de calcul pentru medie şi dispersie

Lp 4                        ................................................................................................................... 52

             3. 7.   Distribuţia normală

Lp 5                        ................................................................................................................... 63

             3. 8.   Sinteza numerică univariată. Variabile calitative

             3. 9.   Statistică descriptiva univariată. Tabel sintetic recapitulativ

Lp 6                        ................................................................................................................... 74

             3. 10.  Teste binare

Lp 7                        ................................................................................................................... 84

      Partea a III-a Elemente   de   statistică   inductivă

      Capitolul 4. Problema eşantionajului

      Capitolul 5. Problema estimării

Lp 8                        ................................................................................................................. 103

      Capitolul 6. Problema testării ipotezelor

             6. 1.   Ipoteză ştiinţifică - ipoteză statistică

            

             6. 6.   Observaţii importante pentru aplicaţii

Lp 9                        ................................................................................................................. 121

             6. 7.   Clasificări ale testelor statistice

            

             6. 9.   Teste de comparaţie

Lp 10                     ................................................................................................................. 146

      Partea a IV-a Statistică bivariată

      Capitolul 7 Statistică bivariată. Variabile tip măsurătoare

Lp 11                     ................................................................................................................. 162

      Capitolul 8 Statistică bivariată. Variabile tip rang

      Capitolul 9 Statistică bivariată. Variabile calitative

      Capitolul 10 Elemente de teoria probabilităţilor

Subiecte-finale    ................................................................................................................. 180

Referinţe              ................................................................................................................. 189

Anexa 1                 ................................................................................................................. 193

      Tabelă de numere aleatoare

Anexa 2                 ................................................................................................................. 194

      -cuantile superioare ale distribuţiei normale standard

Anexa 3                 ................................................................................................................. 198

      -cuantile uni şi bilaterale superioare pentru distribuţii Student (t)

Anexa 4                 ................................................................................................................. 200

      -cuantile unilaterale superioare ale unor  distribuţii

Anexa 5                 ................................................................................................................. 201

      -cuantile bilaterale (superioare) ale coeficientului de corelaţie

      liniară de eşantionaj, r (în ipoteza r = 0)

Anexa 6                 ................................................................................................................. 202

      Valori ale funcţiei – F × log2 F pentru 0 < F Ł 1

Anexa 7                 ................................................................................................................. 203

      Performanţă, sistem de notare şi reguli de promovare

      Sistemul de lucru şi de promovare asociat volumului

      Despre Testele Grilă pe Calculator (TGC)

      Cum decurge o testare

Anexa 8                 ................................................................................................................. 225

      Ce înseamnă nivel de semnificaţie?

Anexa 9                 ................................................................................................................. 233

      Sinteză generală a opiniilor studenţilor anului I Biologie

      (2001-02 şi 2002-03) privind cursul de Biostatistică